Lécfölött

Blog

Kockázatkezelés a szabadidősport-rendezvények szervezésében

Kockázatkezelés a szabadidősport-rendezvények szervezésében

A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy az általános kritériumok megvalósuljanak országosan, ha sportrendezvény-szervezésről van szó. A különböző típusú, méretű és időtartamú szabadidősport-rendezvények azonos kockázati tényezőkkel rendelkeznek, amelyeket kivédve elérhető, hogy országosan minden rendezvény minőségileg biztosított legyen.

A LÉC FÖLÖTT egy egységes, ellenőrizhető minősítési rendszert épített ki a szabadidősport-rendezvények minden szereplőjének. A szakemberek által kidolgozott értékelési és oktatási rendszer objektív mérési eljárásokkal segíti hozzá a rendezvényszervezőket, hogy eseményeik LÉC FÖLÖTT legyenek. A rendszer szerves része a LÉC FÖLÖTT weboldal, ahol részletes leírást, szempontrendszert találunk a létező összes kockázati tényezőről, ami egy szabadidősport-rendezvény, vagy bármilyen más esemény szervezésekor felmerülhet.

Kockázatkezelés

2013-ban készült egy fókuszcsoportos kutatás, amelynek során tizenhat szervezetet kérdeztek meg a rendezvényeikről, hogy megtudják, mik a standardok, mik azok az alapvető elvárások, amelyek egy-egy sportrendezvény minőségét mérik. A felmérés olyan kérdésekre kereste a választ, hogy milyen szervezeti és pénzügyi háttérrel dolgoznak, milyen kapacitással, mik a rendezvényszervezési gyakorlataik, milyen faktoroktól lesz sikeres egy-egy rendezvény, és hogy mi mindenre terjed ki a kockázatkezelési filozófiájuk. A válaszok kiértékelését követően elkészült egy átfogó, a szabadidősport- és más rendezvényeket minősítő komplex rendszer, a LÉC FÖLÖTT, amelyben a szervezési kockázatok is meghatározásra kerültek.

A körültekintő rendezvényszervező meghatározza – különös tekintettel a súlyos kockázatokra – a lehetséges elhárítási tevékenységeket, és elkészíti a katasztrófatervet, amely a bekövetkezés esetén szükséges helyesbítő lépéseket tartalmazza. 

Szervezési kockázatok

1. Szervezőbizottság felállításának hiánya – célszerű, ha a projektet egy ember irányítja, ő osztja ki és kéri számon a feladatokat

2. Feladatterv, határidők be nem tartása – pl. a partnert (mozgásforma, programelem képviselőjének felkérése; eszközök, pl: sörgarnitúra megrendelése) későn kérjük fel az eseményre, aki emiatt nem tudja elvállalni, teljesíteni

3. A program lebonyolításához szükséges eszközök beszerzése, ellenőrzése, szükség esetén javítása (ne a rendezvénynapon derüljön ki azok hibája, hiánya)

 

Lebonyolítási kockázatok

1. Esik az eső a rendezvénynapon, nincsen esőnap - programok esőben nem megvalósíthatók (balesetveszély)

2. Szükséges engedélyek hiánya - pl.: zenés rendezvény esetén- ARTISJUS; közterület esetén területhasználati engedély stb.

3. Menekülési útvonalak kijelölésének hiánya - katasztrófavédelmi ellenőrzés esetén büntetést, illetve a rendezvény bezárását vonhatja maga után

 

Kommunikációs kockázatok

1. Tájékozatlan rendező: hiányos ismeretek birtokában nagyobb a kockázata a téves döntéseknek pl.: a tűzvédelmi oktatás hiánya tűz esetén katasztrófát eredményezhet

2. Tájékozatlan résztvevő: nem ismeri a rendezvény programját, lebonyolítási szisztémáját, így ahhoz nem tud alkalmazkodni, esetleg tévesek lesznek az elvárásai

3. Tömegtájékoztatás hiányossága: útvonallezárások ismeretének hiánya súlyos bosszúságot okozhat a közlekedőknek 

 

Financiális kockázatok

1. Nincsen tervezett költségvetés, amely alapján kalkulálni tudjuk a kiadásokat

2. Költségvetés bevételi és kiadási oldala nincs összhangban. Ez különösen abban az esetben jelent kockázatot, mikor a bevételi oldal kisebb a kiadásinál.

3. Várható kiadások ütemezése nem egyezik meg a bevételek beérkezésével, azaz likviditási problémák keletkeznek

 

Szolgáltatói kockázatok

1. Egy új, eddig ismeretlen céggel dolgozunk először együtt – nem ismerjük egymás munkastílusát, munkatempóját (megfelelő egyeztetésekkel elkerülhetőek az ebből adódó konfliktusok)

2. Területhasználhatósági problémák felmerülése a tulajdonossal. A terület tulajdonosa előzetes tájékoztatás nélkül lezárja a rendezvény egyik kiemelt helyszínét.

3. A rendezvényünk előtti napon egy másik eseményt tartottak a helyszínen. Az előzetes egyeztetések ellenére a hulladékot nem szállították el a kért időpontig.

Az esetleges kockázatok időbeni felismerése hozzájárul az alacsonyabb hibázási rátához, precíz és átlátható szervezéshez és ezek együttesen támogatják a szabadidősport-rendezvények minőségfejlesztését. 

2017. 09. 28.