Lécfölött

Hírek

Navracsics Tibor EUbiztos is támogatja a LÉC FÖLÖTT projektet

Czene Attila, a Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke mutatta be Navracsics Tibor, az Európai Unió oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős biztosa részére a Léc Fölött Minősítő Iroda munkáját, amelynek elsődleges célja a szabadidősport és más rendezvények szakmai színvonalának fejlesztése, valamint annak garantálása, hogy a rendezvényeken megjelenő résztvevők és kísérőik biztonságos, jól szervezett körülmények között tölthessék el szabadidejüket.

A rendezvényszervezés minőségének fejlődése, valamint a minősítések nyilvánossága Navracsics Tibor szerint hozzájárul ahhoz, hogy az eseményeken nagyobb létszámú résztvevő és több kísérő vegyen részt, továbbá ahhoz, hogy az európai sportpolitika elérje célját: a szabadidősport- és tömegsport-rendezvények színvonalának, s közvetve az európai polgárok egészségi állapotának javítását. "A Léc Fölött Minősítő Iroda munkáját több szempontból is fontosnak tartom. A minőségbiztosítási rendszer alkalmazásának tanulságai, a rendszer elterjesztése előremutató lehet a tömegsport-rendezvények szervezése és értékelése területén." - írta az EU-biztos. Navracsics hangsúlyozta, hogy a mozgásszegény életmódhoz kapcsolódó betegségek jelentős kihívás elé állítják az Európai Unió minden tagállamát: "Az európai sportpolitika ezért minden eszközzel támogatja a rendszeres testmozgás elterjesztését. A szabadidősport segítheti továbbá a hátrányos helyzetű rétegek társadalmi integrációját, életminőségének javítását is. Ezek miatt is fontos a tömegsport és szabadidősport rendezvények minősége, attraktivitása. A szabadidősport-rendezvények minőségének magas szintje hozzájárul ezen pozitív társadalmi hatások előmozdításához."

Navracsics Tibor támogató soraival a Léc Fölött Minősítő Iroda projektje megkapta azt a lendületet, amelynek segítségével magasabb szintre emelheti a szabadidősport rendezvényeket, és még szélesebb körben terjesztheti a sport és az egészséges életmód fontosságát. 

2017. 09. 06.