Lécfölött

Blog

Hogyan működik a

Hogyan működik a

Részletesen bemutatjuk, hogy hogyan működik a "LÉC FÖLÖTT®" Minősítési Rendszer, milyen feltételeknek kell megfelelni, hogy egy szabadidősport-rendezvény minősítése megtörténhessen. 

Az indíttatás, amiért a "LÉC FÖLÖTT®" létrejött, evidens, hiszen a jogszabályi előírások és a szakmai követelmények betartásán és ellenőrzésén keresztül védeni szükséges a szabadidősport- vagy más rendezvényeken a résztvevők, vásárlók érdekeit, ahogy azokét a sportszervezőkét és szolgáltatókét is, akik elkötelezett módon, szakszerű, a kor követelményeinek megfelelő, minőségi szabadidősport-rendezvényeket szerveznek, vagy ilyen szolgáltatásokat nyújtanak.

A minősítés önkéntes, azaz nem kötelező, de a cél az, hogy minél több önkormányzat, civil szervezet, sportegyesület, rendezvényszolgáltató, szabadidősportokat támogató szponzor és rendezvényszervező ismerje meg a rendszert. A "LÉC FÖLÖTT®" Minősítési Rendszer segítségével bármilyen rendezvény objektíven értékelhető, majd a kapott eredmények alapján összehasonlítható. Az értékelés a rendezvényszervezésre irányul, és meghatározott, standardizált kritériumok alapján történik, amelyek minden rendezvényre alkalmazhatók. A "LÉC FÖLÖTT®" Minősítési Rendszer három fázisban biztosítja az egyesületek, rendezvényszervezők számára a független visszajelzéseket a rendezvény egészéről, magasan képzett szakértők adnak választ arra, hogy miként tudják azt folyamatosan fejleszteni.

A minősítés folyamata

A minősítési rendszerbe önkéntesen lehet regisztrálni a http://lecfolott.hu weboldalon, a továbbiakban ezen a felületen lehet a szabadidősport-rendezvény adatait online kezelni. A "LÉC FÖLÖTT®" Minősítési Rendszer segítségével úgy tudunk rendezvényeket szervezni, hogy azok egységes minőségi elveken alapulnak, amelyek átláthatók és ellenőrzöttek, a kezdeti tervezési fázistól a lebonyolításon át az utókövetésig. Mindezt úgy koordinálja, hogy kielégítse az összes résztvevő minőségi elvárását a rendezvénnyel kapcsolatban. A "LÉC FÖLÖTT®" weboldalán található minősítési rendszer pontról pontra vezeti végig a szabadidősport- vagy más rendezvények szervezőjét a professzionális tervezés, megvalósítás minden szakaszán. 

A "LÉC FÖLÖTT®" Minősítési Rendszer útmutatója részletesen kitér arra, hogy milyen fókuszpontjai vannak egy szabadidősport-rendezvény megszervezésének, témakörökre és feladatokra bontva jeleníti meg a szervezés minden egyes részét, mint a költséghatékony szervezést, a kommunikációt, az erőforrásmenedzsment szervezését, a kockázatelemzés részleteit, vagy épp a hatósági megfeleléshez szükséges előkészületeket. A rendezvények szervezése három fázisra bontható. Az első fázisban történik a rendezvény tervezése, előkészítése, szervezése, ami akár hónapokat is igénybe vehet, ehhez képest a lebonyolítás csupán egy-két napot, esetleg hetet vesz igénybe. A harmadik fázisban összegezni szükséges a rendezvény során szerzett tapasztalatokat, majd a szabadidősport-rendezvény utókövetése alapján megtörténik annak minősítése. Összefoglalva, az értékelés és a minősítés folyamata a rendezvények szervezése, lebonyolítása és utókövetése során zajlik.

Önértékelés

A rendezvénytervezés, előkészítés és szervezés fázisában az értékelés önértékelés, illetve előminősítés formájában történik. Személyes közreműködést az előminősítés igényel a Minősítési Rendszer működtetőitől. A rendezvényszervező regisztrálja a szabadidősport-rendezvényt a "LÉC FÖLÖTT®" weboldalán, minimum az eseményt megelőző 30. napig. Itt meg kell adni a minősítendő rendezvény nevét, helyét, időpontját, típusát, mozgásspecifikus, vagy egyéb témáját, tehát a sportágat. A továbbiakban, a megadott adatok alapján a Minősítő Iroda kompetens szakembere foglalkozik a rendezvény minősítésével. A Minősítő Iroda pénzügyi, jogi, minőségügyi szervezői és tevékenységspecifikus (sport) szakértők bevonásával dolgozik, akiknek folyamatos képzéséről az egységes szemlélet kialakítása érdekében a Magyar Szabadidősport Szövetség folyamatosan gondoskodik.

A "LÉC FÖLÖTT®" Minősítési Rendszerbe történő felvétel után a tervezés, a szervezés és az előkészítés fázisban önértékelő kérdőívet szükséges kitölteni a minősítési folyamat részeként, illetve a szervezés során keletkezett dokumentumokat is ekkor kell a rendszerbe feltölteni. Kötelezően feltöltendő a versenykiírás, a költségvetés (elég a struktúrája), a kockázati terv és a feladatterv.  A "LÉC FÖLÖTT®" Minősítési Rendszer önértékelő ellenőrző listája alapján a szervező folyamatosan ellenőrizni tudja saját munkáját és a rendezvény készültségi állapotát, el tudja végezni a szükséges teendőket, illetve el tudja készíteni a még hiányzó és szükséges iratokat. Az önértékelés határideje a rendezvényt megelőző 3. munkanap. Az esemény előkészítésének, szervezési fázisának végén a rendezvény szervezője által kitöltött önértékelő kérdőívet és a feltöltött dokumentumokat a Minősítő Iroda munkatársa formailag, tartalmilag ellenőrzi, majd meghatározott paraméterek alapján értékeli a rendezvény szervezési szakaszát.

Helyszíni ellenőrzés

A minősíteni kívánt rendezvény lebonyolításakor a "LÉC FÖLÖTT®" szakértői a helyszíni audit során rögzítik az észrevételeiket, kérdéseket tesznek fel a szervezőknek, a vendégeknek, objektív bizonyítékokat gyűjtenek, és egy ellenőrző lista alapján értékelik a lebonyolítást, melyet szöveges értékeléssel is kiegészítenek. Ezt követően kezdődhet a minősítés harmadik szakasza, maga a validálás.

Utókövetés és értékelés

A rendezvényen, vagy a rendezvényt követően, a megjelent aktív résztvevők, a látogatók, a média munkatársai, a szolgáltatók, a támogatók és maguk a rendezvény szervezői a számukra külön-külön készített ügyfélelégedettséget mérő lapok vagy más eszközök (pl. Facebook) segítségével értékelik a rendezvényt. A rendezvény utókövetés, értékelés fázisában az értékelés utóminősítés segítségével történik, amikor a rendezvény szervezői által kitöltött szakmai és pénzügyi beszámoló értékelése, illetve a rendezvény teljes lebonyolításának minősítése megtörténik.A rendezvény lépései során végzett ellenőrzések összesítése alapján, amennyiben a rendezvény megfelelt a minősítési követelményeknek, a minősítést végző iroda kiállítja a "LÉC FÖLÖTT®" tanúsítványt. Magát a tanúsítványt nem a szervező iroda vagy egyesület, sem pedig más szabadidősport-rendezvény szervező kapja, hanem a minősítés csak a tanúsítványon feltűntetett rendezvényről, de határozatlan időre szól, azt a szervező visszavonásig referenciaként használhatja.

Az, hogy milyen dokumentációkat kell feltölteni, az ellenőrző lista milyen elemeket tartalmaz és hogy mire kell a lebonyolítás során figyelni, hogy a "LÉC FÖLÖTT®" minősítést megkaphassa egy rendezvény, a következő blogbejegyzésünk témája lesz. 

2016. 12. 20.