Lécfölött

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A www.lecfolott.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője a Magyar Szabadidősport Szövetség (székhely:1146 Istvánmezei út 1-3. Budapest, Magyarország) adószám: 19014702-2-42 

Telefon: (+36 1) 460-6816

Fax: (+36 1) 460-68-17 email: info_kukac_masport.hu 

 

2. Az adatkezelés jogalapja és a kezelt adatok köre

Jelen tájékoztató a Magyar Szabadidősport Szövetség közvetlen üzletszerzése során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik.

A Magyar Szabadidősport Szövetség a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A személyes adatok Magyar Szabadidősport Szövetség általi felvétele és kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a weboldalra való regisztrációval elfogad. A kezelt adatok körébe az alábbi adatok tartoznak:

  • családi és utónév
  • email cím
  • telefonszám

A 2011. évi CXII. törvény 14. §-ának értelmében az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

3. Cookie policy

A cookie-k a böngészésre használt eszköz paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint a Felhasználó esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, ezáltal is jobb felhasználói élményt nyújtva.

Ezentúl a weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt a felhasználó kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a Felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

A Weboldal megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő.

Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A Weboldal használatához megadott egyéb adatok kezelése is a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Amennyiben a Weboldallal kapcsolatos cookie-beállításain kíván módosítani, esetleg azokat törölni szeretné, akkor azt – mivel a cookie-k a felhasználó gépén és nem a Weboldal Üzemeltetőjénél kerülnek tárolásra – a web elérésére használt böngésző beállításainál teheti meg.

4. Az adatgyűjtés célja

A Magyar Szabadidősport Szövetség adatkezelésének célja a szolgáltatás nyújtása. Azaz a felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása. 

 

5. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A www.lecfolott.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni. A regisztrációs adatok kezelése mindaddig történik, amíg a Felhasználó nem kezdeményezi azok törlését vagy az adatgyűjtés célja meg nem szűnik. Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az adatok Felhasználó által kezdeményezett törlése, illetve egyéb érintett által kezdeményezett törlés, a Felhasználási Feltételek Felhasználó általi megsértése, a Szolgáltatás megszüntetése, a bíróságok, hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

7. Tárhelyszolgáltató adatai:

http://www.directinfo.hu/

Tárhelyszolgáltató neve: Directinfo Kft.

Elérhetősége: 1147 Budapest, Gyarmat utca. 99/b.

Tel:06 1 273 1616 fax: 06 1 801 7095

email: iroda_kukac_directinfo.hu

8. Jogorvoslati lehetőségek

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.